Biuletyn Informacji Publicznej  Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie jednostki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Status prawny strona główna 
Status prawny
 
Forma organizacyjno-prawna podmiotu:
Centrum Kultury i Sztuki jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, samodzielnie prowadzącą gospodarkę finansową. 

Wpis do rejestru instytucji kultury pod numerem:
1/ 30.06.1992 r.

REGON 000804313  
Informację zaktualizowano 2007-10-04 14:18:05, wprowadzający: Anna Lalewicz
wersja do druku