Biuletyn Informacji Publicznej  Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie jednostki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Regulamin strona główna 
Regulamin
Regulamin Wynagradzania  
 Regulamin Wynagradzania Pracowników
Obowiązuje od: 2012-04-02   Informację dodano 2012-04-18 13:17:59, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
`Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 16.10.2014 
 Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Centrum Kultury i Sztuki w tym rozkładu czasu pracy pracowników CKiSz
Obowiązuje od: 2014-11-01   Informację zaktualizowano 2014-11-21 10:24:43, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Zarządzenie nr 5/2012 
 Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2014-11-21 10:16:29, wprowadzający: Anna Lalewicz
Regulamin Pracy 
 Regulamin Pracy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
Obowiązuje od: 2012-04-02   Informację zaktualizowano 2012-04-18 13:09:23, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
`Zarządzenie nr 4/2012 
 Zarządzenie nr 4/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2014-11-21 10:17:54, wprowadzający: Anna Lalewicz
Regulamin Organizacyjny 
 Regulamin Organizacyjny.pdf
Obowiązuje od: 2012-04-01   Informację dodano 2012-04-18 12:57:37, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
``Zarządzenie nr 3/2012 

 Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2014-11-21 10:15:42, wprowadzający: Anna Lalewicz
Regulamin wynagradzania 
 Regulamin wynagradzania
Obowiązuje od: 2005-01-01   Informację zaktualizowano 2007-02-20 11:32:03, wprowadzający: Aleksandra Stachniak
Regulamin pracy 
 Regulamin Pracy.pdf
Obowiązuje od: 2008-08-12   Informację zaktualizowano 2008-11-10 09:58:56, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Regulamin organizacyjny 
 Regulamin organizacyjny.pdf
Obowiązuje od: 2008-01-02   Informację dodano 2009-10-18 19:06:02, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
wersja do druku