Biuletyn Informacji Publicznej  Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie jednostki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne strona główna 
Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Zakup i dostawę fabrycznie nowego zestawu
oświetlenia plenerowego w ramach projektu:
„Mobilne Centrum Kultury i Sztuki – zakup
wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych
w plenerze”  
 Informacja o wyborze_28.04.2014.pdf
Obowiązuje od: 2014-04-28   Informację dodano 2014-04-28 13:58:03, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszcyńska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Zakup i dostawę fabrycznie nowej, średniej,
profilowanej sceny mobilnej z zadaszeniem
zamontowanej na przyczepie jezdnej w ramach
projektu: „Mobilne Centrum Kultury i Sztuki –
zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń
kulturalnych w plenerze” 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informację zaktualizowano 2014-04-08 10:02:17, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Odpowiedź na zapytanie nr 1 do przetargu: Zakup i
dostawę fabrycznie nowego zestawu oświetlenia
plenerowego w ramach projektu: „Mobilne Centrum
Kultury i Sztuki – zakup wyposażenia do
organizacji wydarzeń kulturalnych w plenerze”  
 Odpowiedż na zapytanie nr 1.jpg
Informację dodano 2014-04-03 15:51:29, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Zakup i dostawę fabrycznie nowego zestawu
oświetlenia plenerowego w ramach projektu:
„Mobilne Centrum Kultury i Sztuki – zakup
wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych
w plenerze”  

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy nr 71555-2014.pdf
Obowiązuje od: 2014-04-02   Informację dodano 2014-04-02 15:17:58, wprowadzający: Anna Lalewicz
Zakup i dostawę fabrycznie nowej, średniej,
profilowanej sceny mobilnej z zadaszeniem
zamontowanej na przyczepie jezdnej w ramach
projektu: „Mobilne Centrum Kultury i Sztuki –
zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń
kulturalnych w plenerze” 

załącznik nr 2 do SIWZ – wykaz dostaw

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie

załącznik nr 4 do SIWZ – oferta

załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

załącznik nr 6 do SIWZ - grupa kapitałowa

załącznik nr 1 do oferty

SIWZ-specyfikacja

 Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy.pdf
Informację zaktualizowano 2014-03-24 18:57:30, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przeatrgu pn. Zakup i dostawa zestawu fabrycznie
nowych instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami
w ramach projektu: : Zakup sprzętu i
instrumentów muzycznych do prowadzenia
działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu 
 Informacja o wyborze-zestawu instrumentów muzycznych.pdf
Informację dodano 2012-09-04 15:02:55, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przeatrgu pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowego
zestawu nagłośnieniowego w ramach projektu:
„Zakup sprzętu i instrumentów muzycznych do
prowadzenia działalności edukacyjnej w Centrum
Kultury i Sztuki w Połańcu.” 
 Informacja o wyborze oferty-zestawu nagłośnieniowego.pdf
Informację dodano 2012-09-04 15:00:15, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Odpowiedź na zapytanie nr 1 w przetargu: Zakup i
dostawa fabrycznie nowego zestawu
nagłośnieniowego w ramach projektu: „Zakup
sprzętu i instrumentów muzycznych do prowadzenia
działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu.”   
 Odpowiedź na zapytanie nr 1do przetargu.jpg
Informację dodano 2012-08-14 11:45:17, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Zakup i dostawa fabrycznie nowego zestawu
nagłośnieniowego w ramach projektu: Zakup
sprzętu i instrumentów muzycznych do prowadzenia
działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu 

SIWZ- ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY.pdf

ogłoszenie- ZESTAW NAGŁOSNIENIOWY.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ-ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ-ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY.pdf

Załącznik Nr 3 do SIWZ-ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY.pdf

Załącznik Nr 4 do SIWZ-oderta ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY.pdf

Załącznik nr 1 do oferty - ZESTAW NAGŁOSNIENIOWY.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY.pdf

 
Informację zaktualizowano 2012-08-09 12:58:34, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Zakup i dostawa zestawu fabrycznie nowych
instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami w
ramach projektu: „Zakup sprzętu i
instrumentów muzycznych do prowadzenia
działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu.” 

SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik Nr 2 do SIWZ - wykaz dostaw.pdf

Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie.pdf

Załącznik Nr 4 do SIWZ - oferta.pdf

Załącznik nr 1 - do oferty.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf

 
Obowiązuje od: 2012-08-08   Informację zaktualizowano 2012-08-08 13:36:26, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Unieważnienie postępowania :Zakup i dostawa
fabrycznie nowego zestawu nagłośnieniowego w
ramach projektu: „Zakup sprzętu i instrumentów
muzycznych do prowadzenia działalności
edukacyjnej w Centrum Kultury i Sztuki w
Połańcu.”  
 Informacja o unieważnieniu zamowienia.jpg
Informację dodano 2012-07-27 15:57:51, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Unieważnienie postępowania :Zakup i dostawa
zestawu instrumentów muzycznych wraz z
akcesoriami w ramach projektu: „Zakup sprzętu i
instrumentów muzycznych do prowadzenia
działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu.” 
 Informacja o unieważnieniu.jpg
Informację dodano 2012-07-27 15:35:09, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Odpowiedź na zapytanie nr 2 w przetargu: Zakup i
dostawa fabrycznie nowego zestawu
nagłośnieniowego w ramach projektu: „Zakup
sprzętu i instrumentów muzycznych do prowadzenia
działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu.”  
 odpowiedż na zapytanie nr 2.jpg
Informację dodano 2012-07-20 14:07:16, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Odpowiedź na zapytanie nr 1 w przetargu: Zakup i
dostawa fabrycznie nowego zestawu
nagłośnieniowego w ramach projektu: „Zakup
sprzętu i instrumentów muzycznych do prowadzenia
działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu.” 
 odpowiedż na zapytanie nr 1.jpg
Informację dodano 2012-07-20 14:06:23, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Odpowiedź na zapytanie nr 1 w przetargu; Zakup i
dostawa zestawu instrumentów muzycznych wraz z
akcesoriami w ramach projektu: „Zakup sprzętu i
instrumentów muzycznych do prowadzenia
działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu.” 
 odpowiedź na zapytanie nr 1.jpg
Informację dodano 2012-07-20 13:59:32, wprowadzający: Anna Lalewicz, autor: Joanna Juszczyńska
Zakup i dostawa fabrycznie nowego zestawu
nagłośnieniowego w ramach projektu: „Zakup
sprzętu i instrumentów muzycznych do prowadzenia
działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu.”  

Specyfikacja STWZ.pdf

Załącznik nr 1 do oferty.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

Załącznik Nr 3 do SWIZ.pdf

Załącznik Nr 4 do SWIZ -oferta.pdf

Zalacznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf

 Oferta o zamówieniu-dostawy.pdf
Obowiązuje od: 2012-07-16   Informację dodano 2012-07-16 18:15:58, wprowadzający: Anna Lalewicz
Zakup i dostawa zestawu instrumentów muzycznych
wraz z akcesoriami w ramach projektu: „Zakup
sprzętu i instrumentów muzycznych do prowadzenia
działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu.” 

SWIZ nr 2- wykaz.pdf

SWIZ nr 3 -oswiadczenie.pdf

SIWZ nr 5 - umowa.pdf

Specyfikacja SIWZ- INSTRUMENTY MUZYCZNE.pdf

SIWZ nr 1- opis przedmiotu.pdf

Załącznik nr 1 do oferty- instrumenty muzyczne.pdf

Załącznik Nr 4 - oferta.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.pdf
Obowiązuje od: 1012-07-16   Informację dodano 2012-07-16 17:36:34, wprowadzający: Anna Lalewicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa fabrycznie
nowego samochodu do przewozu osób-minibus  
 Informacja o wyborze oferty.pdf
Informację zaktualizowano 2010-11-22 17:05:57, wprowadzający: Anna Lalewicz
 
 Zapytanie.doc
Informację dodano 2010-11-09 14:52:11, wprowadzający: Anna Lalewicz
Wyjaśnienie nr1 do specyfikacji SIWZ pn.:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu
osób - minibus”    
 Wyjaśnienie nr 1.jpg
Informację dodano 2010-11-09 14:45:21, wprowadzający: Anna Lalewicz
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu
nieograniczonym pn.: Dostawa fabrycznie nowego
samochodu do przewozu osób - minibus  

siwz

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

wykaz usług

wykaz osób

oświadczenie z art. 24 PZP

oferta

wzór umowy

oświadczenie z art. 22 PZP

 ogłoszenie o zamówieniu
Informację dodano 2010-11-04 12:40:45, wprowadzający: Anna Lalewicz
``Informacja o unieważnieniu postępowania-
zapytania o cenę dotyczące zakupu samochodu
do przewozu osób-minibus  

informacja o unieważnieniu.jpg

 
Informację zaktualizowano 2010-10-22 17:46:08, wprowadzający: Anna Lalewicz
Informacja o unieważnieniu postępowania -
zapytanie o cenę dotyczące zakupu samochodu do
przewozu osób 
 informacja o unieważnieniu.pdf
Informację zaktualizowano 2010-02-09 14:48:19, wprowadzający: Anna Lalewicz
wersja do druku